Vælg en side

 

 

 

 

Hvem er vi

Historien bag Carelinkfonden

Carelinkfonden er en almennyttig fond, stiftet af Carelink Gruppen i 2023.

Carelinkfonden ønsker at bidrage til udviklingen af danske velfærdssystemer og forpligter sig derfor til at støtte forskning, der kan tilvejebringe viden om effektivitets- eller kvalitetsforbedrende metoder indenfor velfærdsservice og velfærdsteknologi. 

Carelinkfonden arbejder ud fra fondens vedtægter.

Stifteren

Carelink Gruppen er en velfærdskoncern, som er skabt for at understøtte og udvikle de danske velfærdssystemer.

Carelink Gruppen arbejder over hele Danmark med borgere i alle aldre og med mange forskellige velfærdsbehov. Carelink Gruppen leverer bl.a. personale til sygehusene og hjemmeplejen, hjælper borgere med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og giver udsatte familier et rygstød. Carelink Gruppen bidrager også med analyser og rådgivning til udvikling af dansk velfærd. 

Bestyrelsen i Carelinkfonden

Fonden ledes af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer.

Robert Spliid

Formand

Robert Spliid, født den 25. juni 1956, er formand for bestyrelsen. Han er cand. polit. og PhD på en afhandling om kapitalfondenes kompetencer.

Robert har haft forskellige ledende positioner i finanssektoren inden for kapitalmarkedsområdet 1982-2019. Han var fast skribent på Dagbladet Børsen 2000-2014 samt ekstern lektor på CBS 1982-1990 og siden 2010.

Robert er formand for bestyrelsen i Dansk Generationsskifte, som han har været medlem af siden 2008. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Carelink.

Robert Spliid – Dansk Generationsskifte

Bent Greve

Bestyrelsesmedlem

Bent Greve, født den 14. december 1953, er medlem af bestyrelsen. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og dr. scient. adm. i offentlig forvaltning fra Roskilde Universitet. Bent forsker i velfærd, skat og arbejdsmarked som  professor ved Roskilde Universitet. Han har ledet adskillige forskningsprojekter om det danske velfærdssamfund samt udgivet en lang række artikler og bøger om dette emne. Desuden er han en aktiv debattør og skribent i diverse tidsskrifter.

Forskningsområde: 

CV: Bent Greve — Roskilde Universitets forskningsportal (ruc.dk) 

Anne Marie Dahler

Bestyrelsesmedlem

Anne Marie Dahler, født den 30. november 1963, er medlem af bestyrelsen. Hun er cand. rer. soc. og PhD fra Syddansk Universitet. Anne er docent i anvendelse af teknologi og digitalisering i den offentlige sektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Afdelingen for Anvendt Velfærdsforskning. Hendes forskning fokuserer på teknologianvendelse og digitalisering i den offentlige sektor, herunder samspil med borgere og de fagprofessionelle.

CV

Forskningsområde:https://www.ucl.dk/forskning/anvendt-velfaerdsforskning/kommunal-forvaltning-og-praksis