Vælg en side

Vi skaber fremtidens velfærd med innovativ forskning

– Effektivitet og kvalitet i sundhedssektoren

 

Bedre og mere bæredygtig velfærd

Carelinkfonden ønsker at deltage aktivt i tilvejebringelsen af viden om nye metoder, der kan øge kvaliteten og/eller effektiviteten af dansk velfærdsservice. Fondens formål er at støtte forskning i velfærdsløsninger og udvikling af værktøjer inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Fonden støtter kun anvendelsesorienteret forskning, der fokuserer på at finde konkrete løsninger på de udfordringer, velfærdssystemet står over for. Med støtte til uafhængig forskning og test af metoder arbejder Carelinkfonden på at udvikle bedre og mere effektive og bæredygtige velfærdsløsninger. Med Carelinkfondens støtte kan forskere og udviklere arbejde på at skabe en bedre fremtid for dansk velfærdsservice.