Vælg en side

 

 

 

 

Ansøg nu

Ansøgningsprocessen 

Før du ansøger

Du kan søge op til 250.000 kr. Det skal fremgå af ansøgningen hvilke fokusområder og forskningstyper, du ønsker støtte til.

Ansøgninger behandles på fondens bestyrelsesmøder, som afholdes fire gange årligt. Ansøgninger skal indsendes 14 dage inden afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. 

Bedre og mere bæredygtig velfærd.

Fonden støtter kun anvendelsesorienteret forskning, der fokuserer på at finde konkrete løsninger på de udfordringer, velfærdssystemet står over for. Der ydes ikke støtte til forskning i medicinsk behandling og forskning, hvis eneste formål er at udvikle undervisningsmateriale.

Alle ansøgere modtager svar senest én uge efter det bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen er blevet behandlet. 

Bestyrelsesmøder og ansøgningsfrist

 

Bestyrelsesmøde Ansøgningsfrist
03.09.2024 20.08.2024
03.12.2024 19.11.2024
04.03.2025 18.02.2025
03.06.2025 20.05.2025

Kontakt

Robert Spliid

[email protected]

24 94 07 05